DOMEIN LEIEDAL

Kruiskouter 54

8501 Bissegem

056 35 36 77

info@domeinleiedal.be

openingsuren

volg ons ook op

 

 

Hippo Leiedal - onze werking

In Hippo Leiedal zijn de verschillende vormen van therapeutisch paardrijden mogelijk. Iedereen wordt individueel besproken. Naargelang de noden en beperkingen wordt de therapie aangepast. Het aangepast en getraind paard wordt gekozen en de hulpmiddelen waaronder lift, opstaptrap, rolbeugels, aangepaste beugels, schapenvacht, enz worden besproken.

Wat de andersvalide ruiter ervaart en belangrijk vindt staat voorop. De keuze tussen individuele sessies van een half uur of les in groepjes is vrij en zelf te bepalen.

Instellingen dienen een werkschema in wanneer ze eventueel vrij zijn om in groep te kunnen paardrijden. Dit schema wordt zo goed als mogelijk ingevuld. Hippo Leiedal staat open voor alle doelgroepen. Er wordt steeds gestart met een kennismaking met het paard, ook in de stal. Het hele stalgebeuren, net als poetsen en opzadelen, komt aan bod.

EÚnmaal op het paard en in de piste biedt de lesgever enige vorm van structuur en test hij/zij uit, maar laat zoveel mogelijk ruimte voor de inbreng van de ruiter en diens omgeving. De lesgever stelt zich neutraal op en de ruiter beslist gaandeweg of het paardrijden eerder naar het therapeutische (hippotherapie) of het recreatieve (aangepast paardrijden, paardrijden voor ruiters met een handicap) verschuift.

Er kan en mag veel maar er wordt zeker gewaakt over de veiligheid van paard, ruiter en lesgever. Het gaat tenslotte om levende dieren. Er wordt ook niet afgeweken van de klassieke rijkunst. In de mate van het mogelijke komen alle basisprincipes van het paardrijden aan bod. Er wordt eventueel gewerkt naar "integratie in de maatschappij'.

sponsoring

Hippo Leiedal vzw streeft ernaar door middel van donateurs- en sponsorbijdragen, opbrengsten uit acties door derden, schenkingen en legaten, financiŰle ondersteuning te verkrijgen om haar werk ten behoeve van de leden mogelijk te maken.

Wilt u helpen de continu´teit van het andersvalidepaardrijden te waarborgen, dan is een donatie van harte welkom. Donaties kunnen financieel maar ook logistiek van aard zijn. Contacteer ons gerust, geheel vrijblijvend.